Webhotell på linweb04.sbv.webhuset.no er utilgjengelige
Incident Report for Webhuset AS
Resolved
Alle webhotell skal nå være tilbake i normal drift.
Posted Feb 26, 2020 - 15:04 CET
Investigating
Tekniker arbeider med saken.
Posted Feb 26, 2020 - 13:29 CET